Phd studenter cropped

"7 nye ph.d. stillinger er en unik mulighet for filmfeltet" Photo: Trond Lossius (f.h) med nåværende stipendiater (som vil bli overført til det nye ph.d. programmet) Dalia Al Kury, Nadja Lipsyc, Bendik Stang, professor II Christy Dena og stipendiat Elin Festøy

Den norske filmskolen utlyser nye stipendiatstillinger i programmet “ph.d. I kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer” i samarbeid med AMEK. Ph.d. leder Trond Lossius understreker at utlysningen av hele syv kunstfaglige stipendiatstillinger representerer en unik mulighet for filmfeltet.

Den norske filmskolen utlyser syv nye stipendiatstillinger i programmet “ph.d. I kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer”. Det er første gang så mange kunstfaglige stipendiatstillinger er utlyst på filmfeltet. Stillingene er også de første som utlyses i filmskolens nye ph.d. program som ble akkreditert tidligere i år. Fem av stillingen er tilknyttet filmskolen og to er tilknyttet Fakultet for Audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) ved Høgskolen i Innlandet. Stipendiatstillingene dekker fagfeltene fiksjonsregi, produksjonsdesign, lyddesign, filmfotografi, konseptuell dokumentarregi, “dokumentar og audiovisuelle medier” og “spill og animasjon”. Søknadsfrist er 25. januar.

Leder for Ph.d. programmet Trond Lossius, professor ved Den norske filmskolen, vil lede et åpent informasjonsmøte om søknadsprosessen og stipendiatstillingene mandag 12. januar i kinosalen på Kunstnernes Hus i Oslo. Det blir gjort opptak av møtet som vil bli gjort tilgjengelig på filmskolens nettsider i etterkant.

I sitt eget kunstneriske utviklingsarbeid undersøker Trond Lossius forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Han understreker at utlysningen av hele syv kunstfaglige stipendiatstillinger representerer en unik mulighet for filmfeltet.

- De andre kunstfeltene har hatt sine ph.d. program siden 2018, og nå har vi endelig fått etablert et ph.d. program også på filmfeltet. Det er viktig at filmfeltet henger med i hvordan utdanningsfeltet generelt utvikler seg. Det at vi nå lyser ut så mange stillinger samtidig gjør at vi har muligheter til å skape et veldig spennende miljø som kan bidra med kompetanse på mange av filmens fagområder.

Filmskolen søker utøvende filmkunstnere eller filmarbeidere til stipendiatstillingene, hva vil de få ut av å ta en ph.d. grad?

- Doktorgraden gir deg en mulighet til å gå i dybden av noe du trenger å undersøke og arbeide deg inn i over lang tid. Som profesjonell kunstner er man involvert i mange prosjekter, men fokuset er oftest på resultatene som kommer ut av det. Det kan være vanskelig å finne tid til sin egen kompetanseutvikling og den utforskningen som gjør at du kan forflytte deg inn i nye felt og se nye muligheter. Doktorgradsprogrammet gir deg arbeidsrom til å kunne prøve ut og utforske også utenfor selve produksjonen, enten som en forberedelse til produksjoner eller som en oppfølging av videre undersøkelser etterpå og refleksjoner rundt det. Du får også et fagmiljø som du kan dele prosessen med, som vil være engasjert i arbeidet ditt og gi innspill underveis.

I beskrivelsen av ph.d programmet står det at det er “forankret i kunstnerisk praksis”, hva vil det si?

- Kunstutøvelsen eller det du gjør gjennom din praksis som filmarbeider står i sentrum for doktorgradsprogrammet. Dette er ikke en akademisk eller en teoretisk ph.d., det du ønsker å undersøke utforsker du gjennom å jobbe med det praktisk i filmfeltet.

Hvem vil du anbefale å søke stipendiatstillingene?

- Vi ser etter søkere som har opparbeidet erfaring, men som gjerne føler at de står ved et veikryss hvor det er noe de virkelig har lyst til å gå inn, men som de ikke finner rammene for å kunne utforske over lengre tid.

Stipendiatstillingene er fireårige og inkluderer 25% undervisningstid. Hva vil stipendiatene få ut av undervisningsdelen?

- Mine egne erfaringer fra da jeg var stipendiat, var at tiden og rommet til å gjøre undersøkelser var veldig fint, men det som var aller mest verdifullt for meg var å være en del av et fagmiljø. Jeg måtte hele tiden fortelle hva jeg arbeider med og dele med andre, og fikk nye perspektiver gjennom samarbeid og utveksling av ideer. Jeg tror samhandlingen både med de som er ansatt på filmskolen, men ikke minst studentene, gjør at man blir en del av et stort, undersøkende miljø. Man kan utforske det man arbeider med sammen med studenter og se hvordan andre responderer på det, og det tror jeg er en veldig faglig berikelse underveis.

Må du ha en mastergrad for å kunne ta doktorgrad på filmskolen eller AMEK?

- Nei. Du må enten ha en relevant master eller en erfaring og en praksis som viser at ditt kunstneriske arbeid er på samme nivå som en master. I og med at filmskolens masterprogram bare har eksistert i noen år og vi kun har uteksaminert tre kull så langt, regner vi med at mange av de stipendiatene vi rekrutterer kommer til å bli tatt inn på realkompetanse.

Hvilken betydning kan phd. programmet ha for filmfeltet?

- Jeg tror at dette på sikt vil ha en lignende betydning som bachelorprogrammet, som nå har eksistert i 25 år, har hatt for filmfeltet. Etter at filmskolen ble etablert ble det bygget ny kompetanse som har utviklet filmfeltet og jeg er overbevist om at både masterprogrammet vårt og ph.d. programmet kommer til å gjøre det samme. Ph.d. programmet kommer til å gi filmfeltet og filmutdanningen personer som er på et veldig høyt kompetansenivå, og som har en verdifull erfaring i hvordan man arbeider med og utforsker nye ting som kan flytte feltet videre.For mer informasjon:

  • Kom på informasjonsmøte 12. desember (opptak legges ut her i etterkant)
  • Se oversikt over alle de utlyste stipendiatstillingene her.
  • Les intervju med nåværende stipendiat Elin Festøy om hennes kunstneriske utviklingsprosjekt

Latest articles

NATTRIKKEN 1 91 1 jpg content

Masterstudent Geir Fjermestad Rolandsen klippet Oscar-nominerte «Nattrikken»

Masterstudent Geir Fjermestad Rolandsen har klippet den Oscar-nominerte kortfilmen «Nattrikken» . Han ble uteksaminert fra klippelinjen på kull 10 på filmskolens bachelorprogram. På foto finner vi en annen kull 10-alumni, Vegard Landsmark. «Nattrikken» kjemper om Oscar-statuetten i kategorien “Live action short”.

Eli Bø cropped Høgskolen i Innlandet Elen Sonja Klouman

Vi skal ta vare på filmskolens identitet!

Filmskolen vil utsette den videre revisjonen av filmutdanningen. Av de endringsprosesser vi står oppe i nå er det denne som er den viktigste for filmskolens identitet, og vi vil sikre bedre informasjon og medvirkning fra både studenter, ansatte og filmfeltet, og ta oss bedre tid før vi konkluderer.

PHD INFOMØTE

Infomøte om ph.d. stillinger 12. desember

12. desember kl 19 på Kunstnernes Hus i Oslo blir det informasjonsmøte om søknadsprosessen og ph.d. stillingene som lyses ut innenfor ph.d. programmet "kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer"

Anna Moland Porject gasstation Foto Rasmus Eriksson

Troels Linde vant HINNS Utdanningskvalitetspris 2022

Troels Linde får HINNs utdanningskvalitetspris for sitt arbeid med å etablere virtuell produksjon som tverrfaglig og kunstfaglig emne på den norske filmskolen. Prisen på 100,000 kroner ble delt ut under HINNs årsfest i dag.

Swamp Lion 02

Møt filmskaperne fra masterkull 1 med premiere på "Swamp Lion"

Regissør Torben Bech, produsent Magnus Kristiansen og komponist Alan Frausto Gutierrez startet sitt kreative samarbeid da de var studenter på Den norske filmskolens første masterkull. 11. november har de norgespremiere på spillefilmen "Swamp Lion".