Administrative rutiner Studentretningslinjer

For å legge til rette for vår form for læring i fellesskap, er alle Filmskolens lærere samt tekniske- og administrative ansatte tett knyttet til studentenes daglige liv og utvikling på skolen. Retningslinjene er laget for å lette kommunikasjonen og unngå misforståelser mellom den enkelte student og skolen. Les retningslinjene med vedlegg nøye, og sørg for å følge dem i alle forhold. Det letter arbeidet for deg selv, vår administrasjon og du får refundert eventuelle økonomiske utlegg raskere.

Brudd på retningslinjene kan i ytterste fall medføre tap av studierett ved Den norske filmskolen.

Del 2, Administrative rutiner - alle studier

For å legge til rette for vår form for læring i fellesskap, er alle Filmskolens lærere samt tekniske- og administrative ansatte tett knyttet til studentenes daglige liv og utvikling på skolen. Retningslinjene er laget for å lette kommunikasjonen og unngå misforståelser mellom den enkelte student og skolen. Les retningslinjene med vedlegg nøye, og sørg for å følge dem i alle forhold. Det letter arbeidet for deg selv, vår administrasjon og du får refundert eventuelle økonomiske utlegg raskere.

Brudd på retningslinjene kan i ytterste fall medføre tap av studierett ved Den norske filmskolen.