5. Rettigheter til bilde- og lydmateriale

Alt bilde- og lydmateriell som framstilles med skolens utstyr, i skolens lokaler, eller med skolens penger, er Filmskolens eiendom. Skolen innehar alle kommersielle og ikke-kommersielle rettigheter til materialet, og har rett til å framstille kopier. Skolen har videre rett til å benytte materialet, eller deler av materialet, i undervisningssammenheng både innenfor og utenfor skolen.

Studenten beholder opphavsretten til sitt ”verk” i henhold til åndsverkslovens bestemmelser, og har rett til å framstille kopier til eget bruk.

Det er ikke tillatt å fjerne mastere fra skolen.