Opptakskrav Manus Opptak MFA 2022

Som manusstudent skal du skrive og utvikle manus til serielle formater, TV- eller spillefilm. Undervisningen vil baseres på at studenten evner å arbeide individuelt og i forfatterrom. Det vil være fokus på hva som er den enkelte students særegne stemme.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider og i tillegg må du ha en åpenbar motivasjon for studiet.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

 • Oppgave I - Tidligere verker

  Et manuskript til kortfilm, spillefilm eller en TV-episode.

  Søkeren må være hovedforfatter av verket. Dersom manuskriptet er realisert kan filmen/episoden legges ved.

  Sammen med manuskriptet skal det leveres en kort analyse og refleksjon over manuskriptet som er valgt. Det skal forklares hvorfor dette verket er valgt.


 • Oppgave II
  Et pitch til en TV-serie eller en spillefilm som søkeren ønsker å utvikle og arbeidet med som oppgave under Masterstudiet.
  • Oppgave III
   En kort novelle skrevet av søkeren.

  Når du skal laste opp søknaden, husk:

  Filnavn: Vi ber deg om at du gir alle filene du skal laste opp unike navn knyttet mot det søknadsalternativet det gjelder, og at du har med søkernummer og navn. Eks. "10000 Hansen vedlegg 1 foto.pdf".

  Les øvrige instruksjoner for innlevering her.