Filmskolen har fått inn flere interessante kandidater i første søknadsrunde, men vi ønsker oss gjerne flere - og fra et enda bredere spekter av interesse- og fagområder.
Vi setter derfor ny søknadsfrist 24. februar.

De som allerede har søkt, vil bli vurdert av opptakskomiteen mens andre runde pågår.
Vi regner uansett med at det vil bli en annerledes og noe mer omfattende opptaksprosess enn hva vi pleier å ha.

De som allerede har søkt, vil bli vurdert av opptakskomiteen mens andre runde pågår.

Opptak BFA 2021 03