For å legge til rette for vår form for læring i fellesskap er alle Filmskolens lærere, samt tekniske- og administrative ansatte, tett knyttet til studentenes daglige liv og utvikling på skolen. For at det skal fungere optimalt er følgende retningslinjer laget for å lette kommunikasjonen og unngå misforståelser mellom den enkelte student og skolen. Les retningslinjene nøye og sørg for å følge dem i alle forhold. Det letter arbeidet bl.a. for deg selv, vår administrasjon, og du får refundert eventuelle økonomiske utlegg raskere.

Brudd på retningslinjene kan i ytterste fall medføre tap av studierett ved Den norske filmskolen.