Generelle opptakskrav Opptak MFA 2021

Mastergradsstudiet er en erfaringsbasert master. Det innebærer at du i tillegg til en kunstfaglig bachelor (eller tilsvarende) må ha relevant praktisk erfaring i minimum 2 år.

Praktisk bransjeerfaring kan i visse tilfeller være gjeldende også om den ligger i forkant av din bachelor. 

Søkere må beherske norsk, dansk eller svensk (skriftlig og muntlig) og kunne følge undervisningen på disse språkene samt på engelsk.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået, den dramatiske fortellerevnen eller det nyskapende språket. I tillegg forventer vi å finne sterk motivasjon for studiet og at søker har et klart utviklingsmål for studieperioden.  

Tidligere arbeid eller produksjoner kan være alt fra fiksjons-filmer, TV-drama eller annen TV-produksjon, manuskript, animasjon, spill, dokumentarer, musikkvideoer, og/eller interaktive historier i nye formater.