Animasjon Profilhåndbok

Her kan du lese om retningslinjer for bruk av animasjon og samt last ned filer

Animasjonen viderefører det dynamiske konseptet vårt og er bygd av samme prinsippene som vårt mønster, her i levende form. Denne animasjonen skal brukes til å formidle avsender av våre studentfilmene, og skal derfor implementeres i alle våre filmer som en 'Intro' / 'Outro'.

Studentene har selv muligheten til å legge inn animasjonen i filmene sine ved hjelp av redigeringsprogrammet After Effects. Her kan du laste ned arbeidsfil og bruksanvisningsfilm.

Arbeidsfilen til animasjonen er en spesial tilpasset fil som henter farger fra filmen automatisk, og animasjonen blir dermed unikt for hvert film det legges på. Animasjonen er tilpasset web og Kino (panavision) formatet.

Internkommunikasjon

Denne animasjonen er til bruk for internkommunikasjon, som for eksempel ved møter og presentasjoner. Animasjonen kommer i MP4 og kan integreres i de fleste presentasjonsverktøy som Powerpoint og Pages.

Illustrasjon2
Illustrasjon1