For students and staff

Internal forms for students and staff at NFS

Skjema for refusjon av utlegg studenter (PDF) (XLS)

Skjema for refusjon av utlegg ansatte (XLS) (Engelsk)

Egenerklæring for studenter ved reise utland (DOC)

Reiseregningskjema for midlertidig ansatte (XLS)


Glemt passord. Nytt passord opprettes på konto.hil.no

Utskrifttilgang for nye ansatte og studenter (PDF)

Utskrift fra web og installering av driver utskrift.hil.no

Driver til Ricoh MP C6004ex skriver (Mac) (Windows)


DFØ selvbetjening for ansatte (iOS) (Android)

DNF Logo (Norsk svart) (Norsk liggende) (Engelsk svart)

Skjema for melding om hendelse og avvik (DOC)

NAV avvikskjema 13-10.01 for studenter (PDF)

NAV avvikskjema 13-07.05 for ansatte (PDF)

Glemt passord. Nytt passord opprettes via konto.hil.no

Utskrifttilgang for nye ansatte og studenter (PDF)

Utskrift fra web og installering av driver utskrift.hil.no

Driver til Ricoh MP C6004ex skriver (Mac) (Windows)

Microsoft Office 365 for ansatte og studenter (veiledning)

Ansatte: DFØ selvbetjening - Registreringer (iOS) (Android)

Ansatte: Bestille reiser via Berg-Hansen (iOS) (Android)

Tilkobling til skolens interne nettverk utenfra (Cisco VPN)

Wiki-side med info fra tekniskdrift ved DNF (kommer)

Tilgang til www.filmrommet.no - Få bruker og passord

DNF Logo (Norsk svart) (Norsk liggende) (Engelsk svart)

Dnf Logo
Office 365 Grande