For ansatte og studenter

 • Skjema for refusjon av utlegg studenter (Excel)
 • Egenerklæring for studenter ved reise utland (link)
 • Godkjent bruk av bil, student per km: 2,90 + 0,45 p.p.
 • Søknad om forskudd studenter (PDF)
 • Egenkvittering ved kjøp fra privatpersoner (DOC)
 • Studentretningslinjer (link)
 • Skjema for melding om hendelse og avvik (DOC)
 • NAV avvikskjema 13-10.01 for studenter (link)
 • NAV avvikskjema 13-00.21 for ansatte (link)
 • Skjema for tap eller skade av teknisk utstyr (DOC)
 • Glemt passord - nytt passord opprettes via konto.inn.no
 • Installere skriver på egen datamaskin (Mac) (Windows)
 • Driver til alle skrivere på skolen (Mac) (Windows)