VIPROS

VIPROS (Virtual Production Studies) er et eksternt finansiert kunstnerisk utviklingsprosjekt ved Den norske filmskolen. Prosjektet er et samarbeid mellom ledende utdanninger innen film, CGI og spill og utforsker konseptet virtuell produksjon og hva dette innebærer for produksjonsprosessen.

VIPROS
Bilder fra VIPROS teamets tester i studio

I virtuell produksjon tas spillteknologi i bruk for å la filmskapere kombinere live action filmopptak med computer-genererte bilder (CGI) i sanntid. Hvordan påvirker dette team og arbeidsflyt? Er det fremdeles film vi lager, eller er det spill, - eller kanskje noe midt i mellom? Hva må filmskapere gjøre for å kunne dra nytte av teknologien?

Prosjektet undersøker hvilke muligheter og utfordringer virtuell produksjon innebærer for filmskapere og for filmutdanningen. Vi ser på hvordan utviklings- og fremstillingsprosessen påvirkes når virtuell produksjon tas i bruk og hvilke nye ferdigheter, treningsaktiviteter og tverrfaglighet som trengs for kunne utnytte potensialet til teknologien.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+ KA2 programmet.

Samarbeid

Prosjektet har fire hovedsamarbeidspartnere:

Øvrige samarbeidspartnere:

  • British Film Institute
  • Epic
  • mo-sys
  • Nordisk Film
  • NRK
  • SONY professional services

Deltakere

Varighet:

01.09.2020 - 31.08.2023