Internasjonalisering

Høgskolen i Innlandet oppmuntrer til internasjonalisering gjennom studentutveksling, praksisopphold (også etter avlagt grad) og ansattmobilitet og har stipendordninger både for studenter og ansatte.

Praksis i utlandet

 • Studenter kan søke om praksis i utlandet, også etter avlagt grad.
 • Både Bachelor og Masterstudenter kan søke.
 • Praksisoppholdet skal vare fra 2 til 12 måneder og omfatter bare land i EU, samt Island, Liechtenstein, Nord Makedonia, Storbritannia (ut mai 2023) og Tyrkia.
 • Studentene må selv finne praksisplass. Det må være en praktikantstilling, og den bør være lønnet, siden det månedlige stipendet fra HINN i praksisperioden er begrenset til 560 - 660 EUR, avhengig av land (satser for 2021/2022), og Lånekassen ikke dekker praksisopphold som ikke er en del av graden. Semesteravgift må betales til HINN for å få stipend.
 • Søknadsfrist for ordningen er i begynnelsen av mai (da må tilbud om internship/praktikantplass som skal legges ved søknaden foreligge). En ikke bindende interesse for å delta i ordningen bør meldes til HINN innen 1. februar.
 • Les mer om ordningen her.

Studentutveksling

 • Filmskolen har inngått en avtale om utveksling for masterstudenter og stipendiater med Stockholms Konstnärlega Högskola (SKH).
 • Oppholdet må vare i minimum tre måneder, men i spesielle tilfeller kan også to måneders opphold godkjennes.
 • Søknadsfrist: 15. februar for utveksling i høstsemesteret og 15. september for utveksling i vårsemesteret (stipendiater kan også delta i utvekslingen med SKH gjennom ansattmobilitet-programmet utenom søknadsfristene).
 • I tillegg til SKH, er det mulig å dra på utveksling til alle universiteter som HINN har avtale med, dersom de også har et relevant studieprogram.
 • Les mer om ordningen her.

Ansattmobilitet

 • Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Dette gjelder både for faglige ansatte, inkludert stipendiater, og ansatte i teknisk-administrative stillinger.
 • Opplæringsopphold dekker følgende aktiviteter: jobbskygging/observasjon, workshop/kurs/seminarer og staff training weeks (deltakelse på større konferanser eller reiser til partnerinstitusjoner for å opprette eller vedlikeholde institusjonssamarbeid dekkes ikke). Varighet: 2 dager til 2 måneder.
 • Undervisningsopphold: Må undervise minst 8 timer per uke. Varighet på oppholdet: 2 dager til 4 uker.
 • Land utenfor Europa er ikke omfattet i ordningen.
 • Stipendsatser: 87-112 EUR per dag. Reiseutgifter: 20-1500 EUR. (2021/2022)
 • Ingen søknadsfrist.
 • Les mer om ordningen her.