Ledige stillinger Om oss

Flere åremålsstillinger på Den norske filmskolen utløper i løpet av inneværende år, og vi ønsker å sikre kontinuitet og kvalitet i den videre utviklingen av utdanningene ved å tilby faste stillinger. Nå lyser vi ut undervisningsstillinger innen fagområdene manus, lyd og produksjonsdesign.

Vi søker engasjerte og oppdaterte undervisere med førsteamanuensis- eller professorkompetanse og tilbyr en spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, med engasjerte kolleger og et sterkt fagmiljø.

TO FASTE STILLINGER I MANUS I 50% OG 60%

Vi har ledig to faste undervisningsstillinger i manus på henholdsvis 60% og 50%.

Stillingene er primært lagt til dagens bachelorprogram. De to stillingene er laget for å kunne samarbeide om planlegging av undervisningen og oppfølging av studenter, samtidig som det er mulig å fortsette å ha en aktiv rolle i bransjen. Utdanningen omfatter opplæring i fiksjonsproduksjon for spillefilm, og serielle formater, samt kjennskap til nyere teknologisk utvikling innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.

  Søknadsfrist 25 februar 2024.

  Les mer og søk her.

  FAST 80% UNDERVISNINGSSTILLING I LYD

  Vi har ledig fast undervisningsstilling i lyd i 80%.

  Stillingen er primært lagt til dagens bachelorprogram. Studiet i lyd skal gi studentene den nødvendige innsikt i lydteknisk teori og praksis, filmteori, dramaturgi, fortellerteknikk, akustikk, musikk og generell filmforståelse. Utdanningen omfatter opplæring i både opptak og postproduksjon. Studentene utvikler også sin egen stil og evne til idéutvikling.

   Søknadsfrist 25 februar 2024.

   Les mer og søk her.

   FAST 80% UNDERVISNINGSSTILLING I PRODUKSJONSDESIGN

   Vi har ledig fast undervisningsstilling i produksjonsdesign i 80%.

   Stillingene er primært lagt til dagens bachelorprogram. Studiet i produksjonsdesign gir studentene kunnskaper og ferdigheter i å utvikle og realisere visuelle konsepter for film og TV-drama. Utdanningen omfatter opplæring innen filmspråk, visuelle virkemidler og kunst- og arkitekturforståelse.

   Søknadsfrist 25 februar 2024.

   Les mer og søk her.

   "Det å se studentene lykkes er det som er den store drivkraften i denne jobben. Det er flott å se endringene de har gått gjennom fra de begynte til de går ut, og se at de gjør ting de ikke gjorde før, at de tenker bredere, videre og er mer løsningsorienterte. Det er også gøy med studentkontakten, de er veldig motiverte, kunnskapshungrige og inspirerende å jobbe med."

   (Are Syvertsen, klipper og fagansvarlig på klippelinjen på bachelor)

   Alle ledige stillinger ved Den norske filmskolen finner du til enhver tid utlyst her på Jobbnorge.no.

   Meld deg også på Den norske filmskolens nyhetsbrev for informasjon om aktuelle og kommende ledige stillinger.

   Skuespillerworkshop monitor Foto Kjell Vassdal