Job listings About us

Positions available at the Norwegian Film School

Meld deg også på Den norske filmskolens nyhetsbrev for informasjon om aktuelle og kommende ledige stillinger.

"Det å se studentene lykkes er det som er den store drivkraften i denne jobben. Det er flott å se endringene de har gått gjennom fra de begynte til de går ut, og se at de gjør ting de ikke gjorde før, at de tenker bredere, videre og er mer løsningsorienterte. Det er også gøy med studentkontakten, de er veldig motivere og kunnskapshungrige og inspirerende å jobbe med."

(Are Syvertsen, klipper og fagansvarlig på klippelinjen på bachelor)

Skuespillerworkshop monitor Foto Kjell Vassdal