Ph.d.

Ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen er forankret i kunstnerisk praksis. Fagfeltet er «film og beslektede audiovisuelle kunstformer», og det er åpent både for de som arbeider innenfor mer tradisjonelle filmfaglige disipliner og utøvere som utforsker nye teknologier og format.

Foto: Fra vertical slice av prosjektet "Finding Frida" av Cecilie Levy.

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer (FILMART)

Fagområdet for ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

I stipendiatperioden har kandidaten tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstfaglig miljø på høyt internasjonalt nivå. Det kunstneriske doktorgradsresultatet skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Les mer om ph.d. programmet her.

Opptak til ph.d. programmet

Utlysningen av ph.d. stillinger vil kunngjøres på våre nettsider, i våre sosiale medier og i filmskolens nyhetsbrev som du kan melde deg på her. Det er for tiden ingen utlysninger til FILMART programmet.

For opptak til doktorgradsutdanning må søkere normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, og for opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være kunstnerisk og praksisbasert. Annen likeverdig utdanning kan godkjennes. Høgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne tilsvarende kunstnerisk kompetanse (realkompetanse) som grunnlag for opptak.


Foto: Martin Fryklund. Fra prosjektet "Lone Wolves Stick Together" av Nadia Lipsyc

Stipendiater ved Den norske filmskolen

 • Filmfotograf Cecilie Semec med prosjektet "Det moderne filmbildet". Semec er tidligere student ved DNF (BFA, fotolinjen, kull 3).
 • Filmskaper Duane Hopkins med prosjektet "Cinematic Storytelling in Virtual Reality."
 • Filmskaper Izer Aliu. Aliu er tidligere student ved DNF (BFA, regilinjen, kull 7)
 • Produksjonsdesigner Jørgen Stangebye Larsen med prosjektet "WYSIWYG – The Cyclorama of the Future. -A PhD in Production Design and world creation through On-set Virtual Production (In-camera VFX)." Stangebye Larsen er tidligere student ved DNF (BFA, produksjonsdesignlinjen, kull 6).
 • Filmfotograf Rasmus Eriksson med prosjektet "Virtual Visions: Innovative Cinematography through Artistic Research in Virtual Production". Eriksson er tidligere student ved DNF (MFA, visuell design, kull 3).
 • Lyddesigner Therese Næss Diesen med prosjektet "In between imaginary and experienced space". Næss Diesen er tidligere student ved DNF (BFA kull 9 og MFA kull 2).
 • Dokumumentarfilmskaper Marie Suul Brobakke med prosjektet "The Carrier Bag Theory of The Documentary Series - collecting fragments of connections between woman and landscape". Suul Brobakke er tidligere student ved DNF (MFA kull 2).

Fullførte doktograder ved Den norske filmskolen

To kandidater i ph.d. programmet FILMART har disputert:


Fire kandidater har fullført sine prosjekt gjennom det tidligere stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid:

 • Animatør og kunstner Rafal Hanzl med prosjektet "Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production" (ferdig 2019).
 • Forfatter og sceneregissør Siri Senje med prosjektet "Å dikte for film - originamanuskriptet som diktverk" (ferdig 2013).
 • Film- og tv-regissør Trygve Allister Diesen med prosjektet "Being the Director - Maintaining your Artistic Vision while Swimming with Sharks" (ferdig 2011).
 • Manusforfatter Ståle Stein Berg med prosjektet "Skildring og forteljing. Ein grenseoppgang mellom filmens antipoder" (ferdig 2009). Stein Berg er tidligere student ved DNF (manuslinjen, BFA kull 1).