Ph.d.

Ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen er forankret i kunstnerisk praksis. Fagfeltet er «film og beslektede audiovisuelle kunstformer», og det er åpent både for de som arbeider innenfor mer tradisjonelle filmfaglige disipliner og utøvere som utforsker nye teknologier og format.

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer (FILMART)

Fagområdet for ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstfaglig miljø på høyt internasjonalt nivå. Det kunstneriske doktorgradsresultatet skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Les mer om ph.d. programmet her.

Opptak til ph.d. programmet

Opptak til ph.d. programmet FILMART blir annonsert på vår nettside, på jobbnorge og i andre relevante kanaler, men det er for tiden ingen utlysninger.

Den norske filmskolen og AMEK, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet, lyste i desember 2022 ut syv nye stipendiatstillinger knyttet til ph.d. programmet “ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer” med søknadsfrist 25. januar 2023. Utlysningene var tilknyttet ulike fagområder ved filmskolen og AMEK og de nye stipendiatene startet 1. september 2023.

De fem stillingene tilknyttet Den norske filmskolen er i kunstnerisk utviklingsarbeid innen lyddesign, filmfotografi, produksjonsdesign, konseptuell dokumentarregi, og fiksjonsregi. De to stillingene tilknyttet AMEK er i kunstnerisk utviklingsarbeid innen dokumentarfilm og audiovisuelle medier og innen spilldesign og animasjon.

For opptak til doktorgradsutdanning må søkere normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, og for opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være kunstnerisk og praksisbasert. Annen likeverdig utdanning kan godkjennes. Høgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne tilsvarende kunstnerisk kompetanse (realkompetanse) som grunnlag for opptak.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

Disse stipendiatene ved Den norske filmskolen er overført fra det tidligere stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid til det nye doktorgradsprogrammet FILMART:

I tillegg har vi tre stipendiater som ennå ikke er overført til det nye ph.d-programmet:

  • Filmfotograf Cecilie Semec med prosjektet "Det moderne filmbildet". Semec er tidligere student ved DNF (BFA kull 3).
  • Filmskaper Duane Hopkins med prosjektet "Future Film Language - Research into New Storytelling VR Techniques".
  • Sonya Teich med prosjektet "To Look Directly at You".