Bachelor i film og audiovisuelle kunstformer

Den norske filmskolens bachelorprogram tilbyr en 3-årig kunstfaglig utdanning med fokus på utvikling av historiefortellere, filmfaglige samarbeidspartnere og den enkelte filmskapers kunstneriske egenart og identitet.

Filmcrew rundt et badekar fylt med hvit væske hvor det sitter en hvitkledd skuespiller som blir instruert av regissør.
Bachelorstudenter i studio.

Bachelorstudiet består av en 3-årig kunstfaglig utdannelse på i alt 180 studiepoeng. Vi har opptak og oppstart for nye kull på bachelorprogrammet annenhvert år. Opptak er basert på innlevert søknad og en intervjurunde i flere steg, i tillegg til en opptaksprøve for de som går videre i opptaksprosessen.

Målsetting

Den norske filmskolens mål er å utdanne audiovisuelle utøvere som kan ivareta og videreutvikle filmfeltets kunstfaglige og håndverksmessige tradisjoner.

Bachelorprogrammet er bygd opp rundt 7 linjer som sammen tilsvarer disiplinene i et profesjonelt filmteam. Gjennom hele studiet samarbeider studentene på større eller mindre øvelser i grupper på tvers av disiplinene. Det er avgjørende at studentene på alle filmskolens linjer får en likeverdig utdannelse på høyt kunstfaglig nivå – uansett om de utdanner seg til produsent, manusforfatter, regissør, fotograf, produksjonsdesigner, klipper eller lydmester.

På filmskolen er alle studenter historiefortellere. Dette er igjen uavhengig av hvilken linje de går på siden alle fagområder har ulike fortellerverktøy, metoder og teknikker. Disse gir seg uttrykk gjennom ulik bruk av lyd, rom, tid, tekst, performance eller produksjon. Det studentene har til felles er at de alle bidrar med sin unike fortellerkompetanse inn i en felles audiovisuell prosess. Samarbeidet kulminerer i eksamensfilmene, det endelige resultatet som til slutt skal representere teamene der ute i verden.

Studiets struktur

Den norske filmskolens utdanninger er bygget på det grunnleggende prinsipp at for å utvikle kunstneriske og håndverksmessige ferdigheter må man arbeide med disse i praksis. Workshops og øvelser er sentrale deler av utdanningen, og disse vokser i omfang og kompleksitet etter hvert som studentenes ferdigheter og kompetanse utvikles. Linjeundervisningen skal også holde høy kvalitet. Alle skolens fagansatte og gjestelærere er aktive i filmfeltet og i bransjen. Gruppeveiledning, individuell veiledning og egen kunstfaglig fordypning er viktige elementer i studentenes utvikling.

BFA i film består av flere emner. År 1 og 2 består av et emne hver, som dekker et helt skoleår og avsluttes med en muntlig eksamen basert på en mappevurdering.

I år 3 finnes flere valgmuligheter, i det 5. semesteret kan studentene velge mellom flere emner på 15 eller 30 studiepoeng, som faglig fordypning, prosjektarbeid, praksis eller utveksling. Semester 6 består av et eneste emne — bacheloroppgaven (eksamensfilmen) — på 30 studiepoeng.

Se mer detaljert beskrivelse av studieforløpet her.

Opptaket til kunstfaglig bachelor i film og audiovisuelle kunstformer 2023-2026 er nå stengt. Neste opptak (kull 15, 2025-2028) åpner i november 2024 med søknadsfrist i januar 2025.

  • Neste opptak Søknadsfrist januar 2025
  • Studiestart Kull 14: August 2023 / Kull 15: August 2025
  • Studiested Lillehammer
  • Studielengde 3 år heltid
  • Hovedspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 180