Regi Bachelor i film og audiovisuelle kunstformer

Regissøren har det overordnede kunstneriske ansvaret for en filmproduksjon. Gjennom tolkning av manus, bilde, iscenesettelse og etterarbeidet vil du som regissør lede de kreative kreftene i din filmstab. Du trenger også kunnskap om finansielle og praktiske produksjonsforutsetninger.

  • Studiested Lillehammer
  • Studielengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Språk Norsk (Skandinavisk)

For å oppnå denne kompetansen består registudiet av praktisk og teoretisk undervisning samt en rekke praktiske øvelser som tar for seg temaer som idéutvikling, iscenesettelse, redigering og lydetterarbeid. Det er stort fokus på å utvikle gode leder – og samarbeidsevner samtidig som det er viktig å utvikle din egen fortellerstil.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning skal du være rustet til et yrkesliv som regissør i film, TV – og reklamebransjen. Du vil ha opparbeidet deg et allsidig, håndverksmessig repertoar og et bevisst forhold til deg selv som regissør. Du skal kunne være en kreativ samarbeidspartner for produsenter og manusforfattere og kunne bidra med et utrykk som er spesielt for deg som regissør.