Produsent Bachelor i film og audiovisuelle kunstformer

Produsenten har det overordnete organisatoriske og økonomiske ansvaret for en filmproduksjon. Som produsentstudent må du delta aktivt i utvikling og kreativ utforming av prosjektet. Du må sørge for at det kreative samarbeidet fungerer optimalt, og følge prosjektet helt frem til visning og distribusjon.

  • Studiested Lillehammer
  • Studielengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Språk Norsk (Skandinavisk)

Produsentlinjen gir utdanning for skapende produsenter, og inneholder en kombinasjon av teori og omfattende praktiske øvelser som inkluderer fullstendige produksjoner med fokus på følgende hovedemner: utvikling, produksjon, regnskap, budsjett og finansiering, jus, markedsføring, distribusjon og salg. Utdanningen er utformet for å vise sammenhengen og samspillet mellom disse ulike områdene.

Utdanningen dekker hele produksjonsprosessen fra den opprinnelige idé til ferdig film samt dens møte med publikum og markedet. Du fungerer alltid som arbeidsleder i de praktiske øvelsene ved skolen.

Karrieremuligheter

Etter bestått utdanning skal produsentstudentene kunne arbeide som produsenter i etablerte produksjonsselskap og kunne gjennomføre egne prosjekt. Du vil være en verdifull samarbeidspartner for regissører og manusforfattere.