Klipp Bachelor i film og audiovisuelle kunstformer

Klipperens oppgave er å sette sammen billedelementene slik at historien flyter, karakterene lever og publikum får se den historien regissøren ønsker å fortelle. Publikum skal dras inn i et univers og ønske å være i det universet til historien er fortalt. Til dette har klipperen mange virkemidler og metoder og det er det du som klippestudent skal få lære.

  • Studiested Lillehammer
  • Studielengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Språk Norsk (Skandinavisk)

Studiet i filmklipp har som mål å gi deg de kunnskapene som trengs for å analysere filmmanuskript og vurdere det innspilte filmmaterialet. Du får innføring i de filmelementene som har fortellerpotensial: komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scene, fortellerstandpunkter og dramaturgi. Du vil fordype deg i hvordan ideer forsterkes gjennom montasje og om hvordan bildedialog oppstår mellom bilder.

Karrieremuligheter

Som ferdigutdannet filmklipper har du kunnskap som gjør deg i stand til å klippe filmer i ulike formater og sjangere. Du har gode samarbeidsevner og har en kreativ og kunstnerisk forståelse som gjør deg til en verdifull medspiller i et filmteam. Du vil også kunne arbeide selvstendig. Målet er at du utvikler ditt eget blikk slik at du kan ta kunstneriske valg på vegne av filmen og omsette dette i klippeprosessen.