Pedagogisk utvikling

Filmskolens pedagogikk er utviklet for å gi den enkelte student mulighet til å utvikle sitt kunstneriske talent i et samspill med andre i en kollektiv skapelsesprosess.