For ansatte og studenter

Interne skjemaer for studenter og ansatte ved DNF

 • Skjema for refusjon av utlegg studenter (Excel) (Numbers)
 • Egenerklæring for studenter ved reise utland (link)
 • Godkjent bruk av bil, student per km: 2,50 + 0,45 p.p.
 • Søknad om forskudd studenter (PDF)
 • Reiseregningsskjema for midlertidig ansatte (XLS)
 • Egenkvittering ved kjøp fra privatpersoner (DOC) (PDF)
 • Studentretningslinjer (link)
 • Skjema for melding om hendelse og avvik (DOC)
 • NAV avvikskjema 13-10.01 for studenter (link)
 • NAV avvikskjema 13-00.21 for ansatte (link)
 • Skjema for tap eller skade av teknisk utstyr (DOC)
 • Microsoft Office 365 og annen nyttig info fra HINN (link)
 • Tilkobling til skolens interne nettverk utenfra (Cisco VPN)
 • Ansatte: Bestille reiser via Egenica app (iOS og Android)
 • Ansatte: DFØ selvbetjening - Registreringer (iOS)(Android)
      (refusjoner, ferie, fravær, reiser m.m)
  Dnf Logo
  Office 365 Grande