Profilhåndbok For ansatte og studenter

Velkommen til designmanual for Den norske filmskolen. Her kan du lese om retningslinjer for bruk av vår visuelle identitet.

Vår visuelle identitet

I en filmproduksjon formidles en historie innenfor en satt ramme, et utsnitt bestemt av fortelleren. Vår nye identitet er skapt rundt konseptet Utsnitt. Logoen formidler et utsnitt av oss, DNF, en levende skole i konstant endring. Dynamiske visuelle grep i logo og mønster underbygger dette utsnittet og formidler vår merkevare som en solid og utforskende utdanningsinstitusjon i Norge.

Vår identitet skal bidra til å differensiere og gjøre oss mindre kopierbar, den skal skape emosjoner og gjenspeile styrkene til filmskolen og til våre dedikerte studenter som er fremtidens filmskapere.

Filmskolen