Logo Profilhåndbok


Her kan du lese om logoen vår, retningslinjer for bruk, og laste ned filer.

Hovedlogo

Vår logo består av et symbol tegnet av bokstavene 'DNF' som gjenspeiler konseptet av å bruke utsnitt, og et rent ordbilde. Begge elementene står i profilfonten 'Founders Grotesk' som gir en tydelig lesbarhet og samtidig rom for lekenhet. Logoen kommer i positiv og negativ variant og fungerer på tvers av medier og materiale

Logo – Varianter

For å skape rom til et dynamisk uttrykk kan logoen vår deles opp og bli brukt på forskjellige måter.

  • DNF symbolet kan stå for selv så lenge navnetrekket 'Den norske filmskolen' blir brukt på samme bruksområdet i tekst form. Symbolet skal alltid plasseres i hjørner og kan forstørres i kontrast med navnetrekket.
  • Navnetrekket kan på samme måte skilles fra symbolet, så lenge symbolet også blir brukt på samme bruksområdet. Navnetrekket må da alltid stå justert i topp venstre hjørnet.
  • Et horisontal oppsett av logoen som er egnet for selskapsnivå og for bruksområder der det er lite rom til bruk av Hovedlogo.