Utlysning: prosjektstipend CEFIMA

Den norske filmskolens senter for fremragende utdanning, CEFIMA, lyser ut 3 prosjektutviklingsstipend på inntil 200 000,- hver.

En viktig del av CEFIMAs mandat er å utforske nye narrative formater og digitale plattformer og eksperimentere med hvordan disse kan påvirke både den filmiske og den interaktive fortellerkunsten. Lærdommen fra denne eksperimenteringen skal, blant annet, bidra til å forme fremtidens utdanninger ved Filmskolen i tillegg til at det vil bidra til å utvikle feltet i Norge. Dette stipendet er et ledd i dette arbeidet og resultatene av stipendene vil anvendes av Filmskolen i utvikling av skolens utdanninger.

Stipendet er tilgjengelig for profesjonelle filmskapere, spillutviklere/designere og andre som arbeider med fortellerkunst i audiovisuelle medier. Søkere må ha publiserte verk å vise til, hvor publikasjon viser til, for eksempel, kino- og tv-visning, festivalvisning, salg på App Store / Google Play / Steam og lignende (for spill), eller visning på kunstutstilling. Studentarbeid teller ikke.

Dette er et utviklingsstipend som skal gi de utvalgte kandidatene mulighet til å utvikle og teste prosjektideer som bringer sammen narrativ fortellerkunst og interaktivitet med digitale plattformer som VR, AR og lignende.

Kriterier

  • søker kan være enkeltperson, en gruppe eller et produksjonsselskap
  • støtten skal gå til utvikling, ikke produksjon — men utvikling kan inkludere produksjon av pilot, testmateriale, osv.
  • det kan være mulig å benytte seg av enkelte av ressursene til Den norske filmskolen enten i Oslo eller på Lillehammer, inklusive kontorplass, tilgang til studio, VR-lab og noe produksjonsutstyr, etter avtale og avhengig av prosjektets behov.
  • prosjektet skal handle om å utvikle narrativ fortelling for plattformer som interaktiv plattform (enten spill-basert eller interaktiv film/tv), VR/AR/XR eller annen plattform som anvender de mulighetene digital teknologi gir til å fortelle på nye og innovative måter
  • søker(e) beholder full IP-rettigheter til prosjektet, inklusive rett til fremtidig kommersiell utnyttelse
  • Den norske filmskolen får fullt innsyn i prosjektet, planene, intensjonene og prosess og kan anvende dette fritt i undervisnings- og forskningssammenheng
  • Den norske filmskolen kan anvende prosjektet i markedsføring og kommunikasjon på alle plattformer.
  • I et eventuelt ferdig verk som vises eller selges til publikum skal Den norske filmskolens krediteres med logo og følgende tekst: «Utviklet med støtte fra Den norske filmskolens Senter for fremragende utdanning, CEFIMA»
  • Søker forplikter seg til å fremføre case study ved Den norske filmskolen.

Søknadsfrist: fredag, 29. mars 2019

Prosjektstart: mandag, 6. mai 2019 (med mindre noe annet avtales)

Prosjektets varighet: inntil 6 måneder.

Kontakt:

Senterleder CEFIMA, Fredrik Graver

fredrik.graver@inn.no

Lwst 08 02 2019 Kl 11 46 13 3
Arcafe 006 2019 01 28