ArtEx

I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen har Talent Norge etablert talentprogrammet ArtEx.

ArtEx er Norges første systematiske satsing på talenter på toppnivå, på tvers av sjanger i kulturlivet. 

- Dette er et utrolig løft for Talent Norge, våre satsinger og vår virksomhet,sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

- Med ArtEx skal vi gi morgendagens ledende kunstnere innen film og utøvende kunstfag støtte til personlig og profesjonell utvikling, nettverk og kontakter i innledning av en nasjonal og internasjonal karrière. I samarbeide med Sparebankstiftelsen DNB og tre av de viktigste kunstutdanningene i Norge får vi samtidig mulighet til å bygge en plattform for erfaring og kunnskaps-deling på tvers av sjanger, samt skape møteplasser gjennom hele året. Dette er et nybrottsarbeid som jeg er sikker på vil komme hele kulturlivet til gode, sier Jørstad.
    
ArtEx skal gi morgendagens ledende kunstnere innen film og utøvende kunstfag støtte til personlig og profesjonell utvikling, nettverk og kontakter i innledning av en nasjonal og internasjonal karrière. 
 
 - ArtEx fyller et gap mellom kunstutdanningen og kulturlivet. Gjennom ArtEx får ferdigutdannede utøvere et faglig tilbud som binder utdanning og bransje sammen. De får hjelp til å håndtere kravene til en internasjonal karrière, og et stort nettverk av unge kunstnere å dele erfaringer med. Prosjektet er eksklusivt, men kunnskapen det skaper vil komme mange til gode, sier Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole
    
ArtEx skal i første omgang rekruttere fem talenter hvert år i 4 år, som gis individuell oppfølging, personlig mentorering og veiledning over to år, samt mulighet for utvikling gjennom fellessamlinger og seminarer. Kunstnerne som plukkes ut skal ha vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og sjanger og skal i tillegg normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet eller ha påbegynt en profesjonell utøvende karrière. I tillegg omfatter ArtEx et nettverksprogram for kunnskapsutveksling og kompetansedeling med Talent Norge sine øvrige satsinger som per i dag inkluderer mer enn 1200 talentplasser fordelt over 3 år.
  
Skal styrke og utvikle kunnskap og kompetanse om talentutvikling

I styringsgruppen for programmet sitter rektorene ved Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo og dekan ved Den norske filmskolen sammen med daglig leder i Talent Norge. Programmets faglige råd består av regissør og professor ved KHIO Runar Hodne, musiker Tine Thing Helseth, filmklipper og førsteamanuensis ved Filmskolen Inge-Lise Langfeldt, førsteamanuensis i samtidsdans Yaniv Cohen og leder av Olympiatoppens prestasjonsklynge og tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø.
   
- Det er spennende å sette sammen de aller beste fra ulike felt i samme gruppe. Se hvilke resultater og frukter det kan gi, både for individuell utvikling og eventuelle kunstneriske samarbeid,sier Tine Thing Helseth.
  
- Prestasjonsutvikling har vært en stor del av mitt arbeid, og interessen for utvikling av unge utøvere har alltid vært sterkt. Jeg har fulgt Talent Norge fra sidelinjen siden starten og opplever det som en spennende mulighet å få bidra med mine perspektiver og refleksjoner inn i dette programmet, sier Jarle Aambø.
  
Om ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film)

ArtEx er et kunnskapsbasert talentutviklingsprogram som skal ivareta kunstnere på høyeste nivå innen utøvende kunstfag og film, i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karrière. Programmet består av individuell oppfølging, fellessamlinger, seminarer, nettverkssamlinger, personlig mentorering og veiledning og skal styrke og utvikle kunnskap og kompetanse om talentutvikling på toppnivå, på tvers av sjanger. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.
  
ArtEx søker etter aktuelle kandidater til 5 talentutviklingplasser. Kunstnere som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt. Deltakeren skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet og ha påbegynt en profesjonell utøvende karrière. Kunstneren knyttes til programmet i 2 år, med oppstart vinter 2017.
  
ArtEx er et samarbeid mellom Talent Norge, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen og er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.
  
Om Talent Norge

Talent Norge AS ble etablert i januar 2015 og har som strategisk visjon å la fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial. Overordnet mål for Talent Norge er å bidra til bedre utvikling av kunstnerisk talent, og et enda rikere kulturliv gjennom varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk: Talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig privat investering. Selskapet eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og staten v/Kulturdepartementet.