Anja Simon happy4264

Masterstudenter får skrivestøtte til samarbeidsprosjekt fra Fond for lyd og bilde Photo: Hanne-Lovise Skartveit

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine er blitt tildelt både Statens kunstnerstipend og prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde. Med støtten kan de fortsette å fordype seg og skal utvikle et prosjekt sammen når de går ut av masteren til sommeren.

Anja Petkovic Karlsen går manusspesialiseringen på filmskolens masterprogram og Simon Matthew Valentine går på fiksjonsregi. Nå har de fått støtte fra både Statens kunstnerstipend og fra «Fond for lyd og bilde» og kan gå fremtiden etter filmskolen i møte med litt lavere skuldre. I mars fikk tolv av filmskolens masterstudenter tildelt Diversestipend for nyutdannede kunstnere. Anja fikk 90,000 og Simon fikk 85,000 til å videreutvikle seg som kunstnere. Nå har de sammen fått tildelt 120,000 kroner i prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde til samarbeidsprosjektet «Redskapet» som skal bli en spillefilm.

«Redskapet» er en sjangerfilm satt til en dystopisk samtid med virkemidler fra horror og karakterdrama. Vi følger arkitekten Marianne som jobber på en arbeidsplass som legger stadig mer av ansvaret på komplekse digitale systemer. Når hun tar en rekke lite gjennomtenkte snarveier i dataprogrammet, beveger hun seg ut i et skremmende digitalt landskap der grensene mellom det fysiske og det simulerte blir mer og mer uklare.

-Vi har vel alle godkjent brukervilkår uten å lese gjennom dem, sier filmskaperne. Med prosjektet ønsker de å belyse denne tematikken samtidig som de leker seg med sjanger og visuelt uttrykk.

-Å bruke byggeplassen som arena gir en fortelling der problemstillingen vil få en sterk visuell manifestering. Utfordringen med det digitale er ofte at det er uhåndgripelig, usynlig og abstrakt. Her ønsker vi å gi dette bildet en fysisk form med bygningen og en gjenkjennelig størrelse: rom er noe vi er vant til å kroppslig forholde oss til. 

Hvordan startet samarbeidet med "Redskapet" som nå har fått støtte fra Fond for lyd og bilde?

Simon: Helt i starten begynte det med en ide som jeg hadde til masterprosjektet mitt om å gjøre hovedpersonen til arkitekt og utforske tematikken gjennom et arkitektonisk prosjekt. Jeg husker at jeg nevnte det for Anja, som har bakgrunn som arkitekt, og det var noen ting hun sa som umiddelbart gjorde hele konseptet mye mer spennende og dypere tematisk. Etter flere samtaler måtte jeg innse at dette var et helt eget prosjekt, og jeg spurte Anja om hun kunne tenke seg å jobbe sammen om å utvikle noe nytt fra bånn av basert på konseptet som hadde vokst frem i våre samtaler.

Anja: Når vi snakket om det oppdaget vi at det var nok i den problemstillingen til å drive en egen fortelling, istedenfor å bare være en løsning på et problem i din fortelling. Vi så et potensiale for et selvstendig prosjekt.

Hvordan blir skriveprosessen fremover?
Anja: -Vi har snakket om å utvikle noe visuelt samtidig. Vi skal ikke nødvendigvis filme, men tegne eller lage modeller for å utforske hvordan tematikken manifesterer seg visuelt og romlig.


Simon: -Vi har også snakket om ansvarsfordeling og eierkapsfordeling i forhold til regi- og manusrollen. Vi vil ikke bare skrive manus sammen og så skal jeg gå og lage filmen. Det visuelle og det romlige er en så stor del av prosjektet at det blir fint å kunne utforske det i en felles prosess hele veien.


Er det å utforske det visuelle i skriveprosessen noe dere har jobbet med på master?

Anja: -På manusspesialiseringen har jeg fått veldig mye ut av å filme ting underveis, selv om det ikke har vært samme type visuelle utforskning som vi tenker å gjøre nå. Jeg har fått utrolig mye utbytte i masterprosjektet av å gå litt fram og tilbake mellom å skrive og filme i skriveprosessen.


Simon, du har skrevet manus sammen med andre på flere av dine kortfilmer. Hvilke erfaringer har du gjort deg sammenlignet med det å skrive alene?

Simon: -Jeg har gode erfaringer med å samarbeide i skriveprosessen, blant annet fra da jeg skrev manus til kortfilmen «Tistlebu» sammen med broren min Alexander Delver. Det var basert på noe han hadde skrevet, men ble til en felles visjon gjennom samarbeid. Jeg var ansvarlig for det filmiske, men bildene kom jo fra hans tekst. Jeg har kanskje følt meg litt alene gjennom prosessen med masterprosjektet mitt og har lært at jeg har behov for en samarbeidspartner. Det er inspirerende å jobbe sammen når man finner noen man har en felles visjon med.

Hva er planene deres når dere er ferdige med mastergraden til sommeren?

Simon: -Jeg gleder meg til å jobbe med dette prosjektet sammen med Anja, det er skikkelig gøy å skrive på. Jeg kommer også til å jobbe videre med masterprosjektet mitt "Orm", som handler om frykten for å bli fremmedgjort av sine nærmeste og en overnaturlig sammensmelting med det umenneskelige. Jeg har også et samarbeid med Shokat Harjo, som jeg gleder meg til å fortsette.


Anja: -Jeg har også noen ideer jeg planlegger å utvikle. Samarbeidsprosjektet vårt er et av dem og jeg gleder meg skikkelig til å gå inn i det rommet og jobbet med det. Jeg vil også prøve å få realisert masterprosjektet mitt som handler om en individorientert generasjon i møte med problemer som trenger en kollektiv løsning.

Hva betyr det å gå ut fra master med to stipend, fra både Statens kunstnerstipend i kategorien diversestipend for nyutdannede kunstnere og nå også fra Fond for lyd og bilde. ?

Simon: -Det betyr at jeg kan fokusere på utviklingen av Redskapet, som er et prosjekt som jeg har skikkelig troa på. Å kunne fortsette å jobbe med prosjekter som betyr noe for meg er gull verdt.

Anja: -Det betyr absolutt alt. Det å kunne komme ut fra master og fortsette å fordype seg en stund til før man må finne ut av hvordan man sjonglerer mellom kunsten og andre oppdrag, er luksus.


Latest articles

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st 

NFI2

LIM Boosting Ideas Workshop June 16-21 2024

Less is More is one of Europe’s leading writer and project development programmes. This workshop organized by NFI and Dnf will help you turn creative limitations into opportunities for innovation in script development. Deadline May 3rd!

Master Stipend

11 Masterstudenter fikk Statens Kunstnerstipend

11 av masterstudentene på filmskolen har fått Statens kunstnerstipend, "Diversestipend for ny­utdannede kunstnere". Tilsammen 28 DNF-alumni og studenter fikk stipend i vårens tildeling. Vi gratulerer!

Studio Gabriel

Rekordmange søkere til master

Filmskolens masterprogram i Oslo hadde søknadsfrist 1. mars og vi fikk inn nesten dobbelt så mange søknader som ved forrige opptak i 2022. Opptakskomiteen går nå igang med å vurdere søknadene til filmskolens femte masterkull.