KunnskapFerdigheterKunstnerisk   kompetanse        

 

Monologen

Kandidaten kan anvende kreative impulser, tekstanalyse, og motta regi for å fremføre en monolog for film/tvKandidaten kan fremføre en monolog som bidrar til å skape en troverdig rollefortolkningGjennom monologen kan kandidaten bidra til å skape en film/tvfortelling med et helhetlig kunstnerisk uttrykk

 

Dialogen

Kandidaten kan anvende både egne kreative impulser og tekstanalyse og samspill med andre, og motta regi for å fremføre en dialogscene for film/tvKandidaten kan delta i en dialogscene som både hever den enkeltes rollefortolkning og bidrar til å løfte de dramaturgiske elementene i scenenGjennom dialogen og samspill mellom karakterer kan kandidaten bidra til å skape en dramaturgisk spennende film/tvfortelling med et helhetlig kunstnerisk uttrykk

 

Praksis

Kandidaten vil få en god forståelse for skuespillerens arbeid på et filmsettKandidaten kan anvende både egen rolleforståelse og profesjonelle teknikker for å delta i en film/tv produksjonI samspill med regissør, fotograf, og andre viktige bidragsytere på et filmsett kan kandidaten skape en rollefortolking som bidrar til å heve produksjonens kunstneriske kvaliteter  
Etterutdanning 1 Extralarge