Monologen

Kunnskap: Kandidaten kan anvende kreative impulser, tekstanalyse, og motta regi for å fremføre en monolog for film/TV.

Ferdigheter: Kandidaten kan fremføre en monolog som bidrar til å skape en troverdig rollefortolkning.

Kunstnerisk kompetanse: Gjennom monologen kan kandidaten bidra til å skape en film/tvfortelling med et helhetlig kunstnerisk uttrykk.


Dialogen

Kunnskap: Kandidaten kan anvende både egne kreative impulser og tekstanalyse og samspill med andre, og motta regi for å fremføre en dialogscene for film/TV.

Ferdigheter: Kandidaten kan delta i en dialogscene som både hever den enkeltes rollefortolkning og bidrar til å løfte de dramaturgiske elementene i scene

Kunstnerisk kompetanse: Gjennom dialogen og samspill mellom karakterer kan kandidaten bidra til å skape en dramaturgisk spennende film/tvfortelling med et helhetlig kunstnerisk uttrykk.


Praksis

Kunnskap: Kandidaten vil få en god forståelse for skuespillerens arbeid på et filmsett

Ferdigheter: Kandidaten kan anvende både egen rolleforståelse og profesjonelle teknikker for å delta i en film/tv produksjon

Kunstnerisk kompetanse: I samspill med regissør, fotograf, og andre viktige bidragsytere på et filmsett kan kandidaten skape en rollefortolking som bidrar til å heve produksjonens kunstneriske kvaliteter.
Etterutdanning 1 Extralarge