Søknadsprosessen - BFA Opptak BFA 2023

Du må søke innen 1. mars via Høgskolen i Innlandets søknadsweb:

>> SØK HER <<

Du kan søke på følgende spesialiseringer: Manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, lyd og klipp.

Les gjennom opptakskravene for de ulike spesialiseringene.

HVORDAN SØKER JEG?

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer dette skjemaet, da du trenger det 4-sifrede søknadsnummeret for å komme videre i nettskjemaet.

Filnavn: Vi ber deg om at du gir alle filene du skal laste opp unike navn knyttet mot det søknadsalternativet det gjelder, og at du har med søkernummer og navn. Eks. "10000 Hansen vedlegg 1 foto.pdf".

Du har 4 timer på å fullføre nettskjemaet, og kan dessverre ikke mellomlagre - så vi ber deg ha all dokumentasjon klar når du bestemmer deg for å levere nettskjemaet.

Filmfiler må lastes opp på Vimeo, og lenke må legges inn i nettskjemaet der dette etterspørres.

Lydfiler/bildefiler må lastes opp i Den norske filmskolens egen opplastingsbank Filemail. Dette må du gjøre etter at du har fullført og sendt inn dette nettskjemaet. Du vil også finne lenken til Filemail i kvitteringen du får når nettskjemaet er innsendt.

KONTAKT:

Trenger du hjelp? Ta kontakt med

Hans Josef vil være tilgjengelig på e-post (hans.tandsether@inn.no) og telefon ( tel 61288360) frem til søknadsfristens utløp ved midnatt torsdag 12. januar.

VIKTIGE DATOER

  • Søknadsfrist: 12. januar 2023
  • Opptakskomiteene går gjennom søknadene og det sendes ut informasjon til søkerne dersom de kommer videre til intervju
  • Uke 8-10: Gjennomføring av intervjuer på zoom med aktuelle kandidater.
  • Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til opptaksprøver.
  • Uke 13-17: Gjennomføring av opptaksprøver på Lillehammer

  • Tilbudsbrev sendes ut i løpet av mai måned når opptakskomiteen har konkludert.
  • Svarfrist på tilbud om opptak: en uke etter utsendt svarbrev.