Søknadsprosessen Opptak BFA 2023

Bachelorprogrammet har opptak annenhvert år. Opptaket til kull 14 med studiestart august 2023 er nå stengt. Neste søknadsfrist blir i januar 2025 med studiestart august 2025.

HVORDAN SØKER JEG?

Les gjennom opptakskravene for de ulike spesialiseringene: Produsent, produksjonsdesign og lyd.

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du kan levere nettskjemaet, da du trenger det 4-sifrede søknadsnummeret for å komme videre i nettskjemaet.

Etter å ha registrert deg i Søknadsweb får du kvittering med lenken til Nettskjema.

Filnavn: Vi ber deg om at du gir alle filene du skal laste opp unike navn knyttet mot det søknadsalternativet det gjelder, og at du har med søkernummer og navn. Eks. "8989 Hansen vedlegg 1 foto.pdf".

Du har 4 timer på å fullføre nettskjemaet, og kan dessverre ikke mellomlagre - så vi ber deg ha all dokumentasjon klar når du bestemmer deg for å levere nettskjemaet.

Filmfiler må lastes opp på Vimeo, og lenke må legges inn i nettskjemaet der dette etterspørres.

Dersom du søker linjene foto, lyd eller produksjonsdesign: Lydfiler/bildefiler må lastes opp i Den norske filmskolens egen opplastingsbank Filemail. Dette må du gjøre etter at du har fullført og sendt inn nettskjemaet. Du vil også finne lenken til Filemail i kvitteringen du får når nettskjemaet er innsendt.

KONTAKT:

Trenger du hjelp? Ta kontakt med

Hans Josef vil være tilgjengelig på e-post (hans.tandsether@inn.no) og telefon ( tel 61288360) frem til søknadsfristens utløp.

VIKTIGE DATOER (FOR OPPTAKET 2023)

(med forbehold om endringer)

  • Søknadsfrist: 12. januar 2023
  • UTVIDET SØKNADSFRIST LYD, PRODUSENT OG PRODUKSJONSDESIGN: 6. mars 2023
  • Opptakskomiteene går gjennom søknadene og søkere som kommer videre til Zoom-intervjuer vil bli kontaktet senest uke 8.
  • Uke 9-11: Gjennomføring av intervjuer på zoom med aktuelle kandidater.
  • Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til opptaksprøver.
  • Uke 16: Gjennomføring av opptaksprøver på Lillehammer

  • Tilbudsbrev sendes ut i løpet av mai måned når opptakskomiteen har konkludert.
  • Svarfrist på tilbud om opptak: en uke etter utsendt svarbrev.