Opptakskrav - Produsent Opptak BFA 2023

Produsenten har det overordnede organisatoriske og økonomiske ansvaret for en produksjon. Produsenten må delta aktivt i utvikling og kreativ utforming av prosjektet, sørge for at det kreative samarbeidet fungerer optimalt, og skal følge prosjektet helt frem til visning og distribusjon.

Opptakskrav produsent

Velkommen som søker til Den norske filmskolens produsentlinje!

1. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

2. Innleveringsoppgave

Følgende fem oppgaver må leveres:

  1. Hvorfor søker du plass ved Den norske Filmskolens produsentlinje?

  Skriv et motivasjonsbrev (maks 1 A4-side).  

  2.Skriv et forslag til en spillefilm eller TV-serie basert på en original idé.
  Begrunn valget ditt, og beskriv ditt eget kreative bidrag til produksjonen (maks 1 A4-side).

  3.Beskriv en spillefilm og en TV-serie som har gjort spesielt inntrykk på deg.

  Begrunn valget ditt (maks 1 A4-side)

  4. Beskriv dine ledelses- og samarbeidsegenskaper
  (Maks 1 A4-side)

  5. Hvilke muligheter gir ny teknologi (VR, AR,spill etc) for filmproduksjon og –distribusjon?
  (Maks 1 A4-side)

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema (se under), som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr. fil).

Hvordan søke

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

Under "praksis" laster du opp dokumentasjon på relevant praksis (arbeidsattester, praksisattester etc.). All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.

2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her) Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

  Les øvrige instruksjoner for innlevering her.

  Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl. 23.59, 6. mars 2023 (utvidet søknadsfrist).

  Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

  Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med studiekonsulent Hans Josef Tandsether på epost hans.tandsether@inn.no.