Søknadsprosessen Opptak MFA 2024

Du kan søke på følgende spesialiseringer: Manus, Fiksjonsregi, Konseptuell dokumentarregi, Produsent og Visuell design. Søknadsfrist for masterprogrammet med studiestart i august 2024 er 1. mars 2024.

HVORDAN SØKER JEG?

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet, da du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret for å komme videre i nettskjemaet. Etter å ha registrert deg i Søknadsweb kan du levere opptaksprøvene for spesialiseringen(e) du vil søke på i Nettskjema.

Filnavn: Vi ber deg om at du gir alle filene du skal laste opp unike navn knyttet mot det søknadsalternativet det gjelder, og at du har med søkernummer og navn. Eks. "10000 Hansen vedlegg 1 foto.pdf".

Du har 4 timer på å fullføre nettskjemaet, og kan dessverre ikke mellomlagre - så vi ber deg ha all dokumentasjon klar når du bestemmer deg for å levere nettskjemaet.

Filmfiler må lastes opp på Vimeo, og lenke må legges inn i nettskjemaet der dette etterspørres.

Lydfiler/bildefiler må lastes opp i Den norske filmskolens egen opplastingsbank Filemail. Dette må du gjøre etter at du har fullført og sendt inn dette nettskjemaet. Du vil også finne lenken til Filemail i kvitteringen du får når nettskjemaet er innsendt.

VIKTIGE DATOER (for opptaket i 2024)

 • Søknadsfrist: 1. mars 2024 kl 23:59 (gjelder for alle spesialiseringer)
Det kan bli endringer i tidsplanen for intervju og opptaksprøver på de enkelte spesialiseringene avhengig av antall søkere:
 • Uke 11: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til intervju.
 • Uke 12: Gjennomføring av intervjuer (gjelder ikke manus).
 • Uke 14: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til opptaksprøver.
 • Uke 16-17: Gjennomføring av opptaksprøver i Oslo.
 • Det sendes ut svarbrev via søknadsweb og tilbud om opptak innen uke 18.
 • Svarfrist på tilbud om opptak: en uke etter utsendt svarbrev.

Fiksjonsregi vil ha et eget løp og tidsplan som publiseres her så snart datoer er fastsatt.

Konseptuell dokumentarregi har eget løp for utvelgelsen av søkere:

 • Uke 13: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til intervju.
 • Uke 15: Fysiske intervjuer på Myrens i Oslo.
 • Uke 17: Gjennomføring av opptaksprøver digitalt.
 • Det sendes ut svarbrev via søknadsweb og tilbud om opptak innen uke 20.
 • Svarfrist på tilbud om opptak: en uke etter utsendt svarbrev.

Det kan bli endringer i datoene, men de vil bli oppdatert på denne siden.