Opptakskrav Fiksjonsregi Opptak MFA 2024

Studiet gir regissører mulighet til å videreutvikle ferdigheter og personlig fortellerstemme gjennom undervisning, workshops og utprøving av ideer og kunstneriske mål i praksis. Målet er at regissøren uteksamineres med et ferdig utviklet konsept til et større prosjekt som skal kunne realiseres i sin helhet etter studiet. Sentralt i masteroppgaven står produksjon av en filmisk skisse eller annet undersøkende materiale tilknyttet regissørens prosjekt.

Les mer om studiet her.

Vår vurdering for opptak baseres primært på tidligere arbeider, kunstnerisk nivå og dramatisk fortellerevne, i tillegg til et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

3. Innleveringsoppgave

Følgende to oppgaver må leveres:

    • Oppgave I - Arbeidsprøve
      To audiovisuelle verk som søker har regissert. Søker må dokumentere sin rolle i de aktuelle verkene, i form av synlig kreditering og evt. utdypende dokumentasjon. Verkene lastes opp i full lengde med angivelse av inntil 10 minutter per verk som er særlig relevante for søknaden.
    • Oppgave II
      Et idéopplegg på maks 2 A4 sider til en spillefilm, dramaserie eller annet audiovisuelt verk som søkeren ønsker å utvikle som del av sitt masterarbeid.

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.

Skuespillerworkshop Liv Mari scene Foto Kjell Vassdal sm