Fiksjonsregi Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

I masterprogrammet ved Den norske filmskolen har regissøren fokus på å utvikle sin personlige fortellerstemme og metodikk gjennom workshops, preproduksjon og testing av ideer, samt å realisere eksempler på sine kunstneriske mål gjennom masterprosjektet.

Den norske filmskolens studier bygger på prosjektbasert, kunstnerisk utviklingsarbeid med en kritisk refleksjon over mål, prosess og resultat. Regissøren vil ha særlig fokus på å undersøke sin personlige fortellerstemme gjennom preproduksjon og testing av sine ideer, samt å realisere eksempler på sine kunstneriske mål gjennom arbeidet med sitt masterprosjekt.

Regissøren skal kunne reflektere over eget uttrykk og metoder, samt videreutvikle sin erfaring innen personinstruksjon og mise en scene.

Som kreativ leder er regissøren avhengig av god innsikt i og kommunikasjon med andre fagområder. Derfor legger skolen til rette for workshops og samarbeid med studenter fra andre fordypninger, med fokus på både utvikling og produksjon.

Skuespillerworkshop Liv Mari gruppe Foto Kjell Vassdal sm
Skuespillerworkshop Liv Mari Arild Foto Kjell Vassdal sm