Oppbygging og gjennomføring Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Filmskolens masterstudie «Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer» (Master of Fine Art), er et toårig fulltidsstudium som gir 120 studiepoeng. Det består av tre emner som eksamineres hver for seg:

Emne 1: Fellesfaglig kunstnerisk forankring (30 studiepoeng) - 1. semester

Emne 2: Faglig fordypning (30 studiepoeng) - 2. semester

Emne 3: Masteroppgave (60 studiepoeng) - 3. og 4. semester

Oppbyggingen av studiet skal støtte en fordypet forståelse av eget fagfelt og samtidig styrke utviklingen av en undersøkende og nyskapende praksis.

Undervisningen i første semester skjer i samspillet mellom teoribaserte emne-introduksjoner, prosjektarbeid og workshops.  I andre semester utvikler og gjennomfører hver student sitt eget fordypningsprosjekt, mens tredje og fjerde semester i sin helhet er viet selve masteroppgaven. 

Læringsmål og forventninger til deg som student

Vår masterutdanning skal være et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon, samtidig som den gir kompetanseutvikling for de enkelte spesialiseringene.

Det overordnede læringsmålet er å videreutvikle eget kunstnerisk ståsted og evne til formidling. Det sekundære læringsmålet er større innsikt og erfaring i eget fagområde. Utdanningen fokuserer derfor på å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon.

Studiet krever et stort personlig engasjement. Hver student må by på seg selv og sine erfaringer for å berike både utdanningen og medstudentenes kunstneriske utvikling. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium gir graden «Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer» (Master of Fine Arts) . 

Med denne formen for spisset kompetanse innen en spesialisering og et faglig område som du selv velger, vil det være svært store muligheter for engasjement etter studiet. Filmskolen søker nærhet til kringkastere og produsenter for å gi våre kandidater et springbrett mot bransjen. Det samme gjelder for de som velger å spesialisere seg innenfor filmmusikk-komposisjon.

Studiet vil kunne gi opptaksgrunnlag til Den norske filmskolens ph.d-utdanning og ph.d.-utdanninger innenfor kunstfag ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et ph.d-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir ph.d-utdanning.

Generelle opptakskrav

De formelle opptakskravene er bachelorgrad fra film/TV eller tilsvarende kunstfaglig utdanning, med minimum 60 studiepoeng fordypning relevant for fagretningen du søker.

Søkere må beherske norsk, dansk eller svensk (skriftlig og muntlig) og kunne følge undervisningen på disse språkene samt på engelsk. For søkere som ikke har gjennomført videregående skole i et skandinavisk land må norskprøven nivå B2 være bestått før semesterstart (Det finnes to anledninger til å ta prøven innen semesterstart, norskprøven på våren har påmeldingsfrist 2. februar og norskprøven for sommeren har påmeldingsfrist 19. april 2024. Se https://www.kompetansenorge.no...).

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået, den dramatiske fortellerevnen, det nyskapende språket eller det innovative potensialet. I tillegg forventer vi å finne sterk motivasjon for studiet og at søker har et klart utviklingsmål for studieperioden.