Oppbygging og gjennomføring Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Filmskolens masterstudie «Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer» (Master of Fine Art), er et toårig fulltidsstudium som gir 120 studiepoeng. Det består av tre emner som eksamineres hver for seg:

Emne 1: Fellesfaglig kunstnerisk forankring (30 studiepoeng) - 1. semester

Emne 2: Faglig fordypning (30 studiepoeng) - 2. semester

Emne 3: Masteroppgave (60 studiepoeng) - 3. og 4. semester

Oppbyggingen av studiet skal støtte en fordypet forståelse av eget fagfelt og samtidig styrke utviklingen av en undersøkende og nyskapende praksis. En viktig del av studiet er derfor gjennom teoretiske emner og øvelser å kunne gi studentene støtte i dette arbeidet.  

Undervisningen i første semester skjer i samspillet mellom teoribaserte emne-introduksjoner, prosjektarbeid og workshops.  I andre semester utvikler og gjennomfører hver student sitt eget fordypningsprosjekt, mens tredje og fjerde semester i sin helhet er viet selve masteroppgaven. 

Læringsmål og forventninger til deg som student

Vår masterutdanning skal være et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon, samtidig som den gir kompetanseutvikling for de enkelte spesialiseringene.

Det overordnede læringsmålet er å videreutvikle eget kunstnerisk ståsted og evne til formidling. Det sekundære læringsmålet er større innsikt og erfaring i eget fagområde. Utdanningen fokuserer derfor på å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon.

Studiet krever et stort personlig engasjement. Hver student må by på seg selv og sine erfaringer for å berike både utdanningen og medstudentenes kunstneriske utvikling. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium gir graden «Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer» (Master of Fine Arts) . 

Med denne formen for spisset kompetanse innen en spesialisering og et faglig område som du selv velger, vil det være svært store muligheter for engasjement etter studiet. Filmskolen arbeider mot et stadig tettere samarbeid med kringkastere og produsenter for å gi våre kandidater et springbrett mot bransjen. Det samme gjelder for de som velger å spesialisere seg m for filmmusikk-komposisjon.

Studiet vil kunne gi opptaksgrunnlag til Den norske filmskolens ph.d-utdanning og ph.d.-utdanninger innenfor kunstfag ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et ph.d-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir ph.d-utdanning.

Generelle opptakskrav

Mastergradsstudiet er en erfaringsbasert master. Det innebærer at du i tillegg til en kunstfaglig bachelor (eller tilsvarende) må ha relevant praktisk erfaring i minimum 2 år. 

Praktisk bransjeerfaring kan i visse tilfeller være gjeldende også om den ligger i forkant av din bachelor. 

Søkere må beherske norsk, dansk eller svensk (skriftlig og muntlig) og kunne følge undervisningen på disse språkene samt på engelsk.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået, den dramatiske fortellerevnen eller det nyskapende språket. I tillegg forventer vi å finne sterk motivasjon for studiet og at søker har et klart utviklingsmål for studieperioden.  

Tidligere arbeid eller produksjoner kan være alt fra fiksjons-filmer, TV-drama eller annen TV-produksjon, manuskript, animasjon, spill, dokumentarer, musikkvideoer, og/eller interaktive historier i nye formater.

Masterstudiet er et toårig heltidsstudium og gir grunnlag for lån i Statens lånekasse for utdanning.

Fargeworkshop16 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir
Fargeworkshop v1 cropped SQ 30x19 Foto Kjell Vassdal