Produsent Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Som produsent setter du rammer for utviklingen av et fortellende verk, fra ide til publikumsopplevelse. Derfor skal produsentene våre kunne samarbeide med masterstudiets forfattere, regissører og visuelle designere, men også med relevante faggrupper utenfor studiet.

På studiet får du også utviklet produsentskapet ditt gjennom utforskning av eget fag og gjennom muligheter for å utnytte resultatene av egen utforskning. 

Gjennom undervisning, konseptualiserings- og realiserings-prosesser får du innsikt i hvordan dine ledelsesmetoder, samt strategier for finansiering og entreprenørskap kan styrkes ved å involvere ekspertkunnskap og forskningsresultater fra både film- og tv-bransjen og andre fagområder. 

Anna på set 1