Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Et masterstudium for fremtidens filmskapere!

Filmskolens kunstfaglige master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer er utviklet i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier, med de mulighetene som ligger i samspillet mellom digital teknologi, bilde og lyd.

Masterprogrammets ambisjon er å bidra til å utvikle utforskende og utfordrende fortellinger som kan presenteres i alle audiovisuelle formater, ved å vektlegge refleksjon, utforsking og eksperimentering.

Filmskolens kunstfaglige masterstudium er en erfaringsbasert master hvor studentene kommer til studiet med 3-årig kunstfaglig utdanning eller tilsvarende og minst to års relevant erfaring.

Masterstudiet er et sted der talenter kan møtes ut fra en felles visjon om å skape fortellinger som møter publikum og brukere med nye erkjennelser og opplevelser.

For mer informasjon, kontakt:

Les om nåværende og tidligere studenters erfaringer med studiet her.

Høsten 2022 startet filmskolens fjerde masterkull. Neste opptak blir i 2024 med søknadsfrist 1. mars (for studieperioden 2024-2026).

  • Neste opptak Søknadsfrist februar 2024
  • Studiestart August 2024
  • Studiested Oslo
  • Studielengde 2 år heltid
  • Hovedspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 120

Besøkadresse og varelevering

Myrens verksted
Myrens verksted 6F
(besøksinngang 6F - varelevering 6G)
0473 Oslo