Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

SØKNADSFRIST FOR STUDIEÅRET 2024-26 ER 1. MARS 2024. SØKNADSPORTALEN OPNAR 1. DESEMBER.

Filmskulen sitt masterstudie «Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer» (Master of Fine Art), er eit toårig fulltidsstudium som gjer 120 studiepoeng.

Ambisjonen til masterprogrammet er å bidra til å utvikle utforskande og utfordrande forteljingar i ulike audiovisuelle formater ved å leggje vekt på refleksjon, utforsking og eksperimentering.

Masterstudiet er ein stad der talentar kan møtast ut fra ein felles visjon om å skape forteljingar som treff publikum og brukarar med ny erkjenning og opplevingar.

For meir informasjon, kontakt:

Les om erfaringane til noverande og tidlegare studentar her.

Hausten 2024 starter filmskulen sitt femte masterkull. Søknadsfrist er 1. mars 2024 (for studieperioden 2024-2026). Søknadsportalen opnar 1. desember 2023.

  • Neste opptak Våren 2024
  • Studiestart August 2024
  • Studiestad Oslo
  • Studielengde 2 år heiltid
  • Hovudspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 120

Besøkadresse og varelevering

Myrens verksted 6F
0473 Oslo