Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

Eit masterstudium for framtidas filmskaparar!

Filmskulen sin kunstfaglege master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer er utvikla i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisiplinar og nye medium, med dei moglegheitene som ligg i samspelet mellom digital teknologi, bilde og lyd.

Ambisjonen til masterprogrammet er å bidra til å utvikle utforskande og utfordrande forteljingar i ulike audiovisuelle formater ved å leggje vekt på refleksjon, utforsking og eksperimentering.

Filmskulen sitt kunstfaglege masterstudium er ein erfaringsbasert master kor studentane kjem til studiet med 3-årig kunstfagleg utdanning eller tilsvarande og minst to års relevant erfaring.

Masterstudiet er ein stad der talentar kan møtast ut fra ein felles visjon om å skape forteljingar som treff publikum og brukarar med ny erkjenning og opplevingar.

For meir informasjon, kontakt:

Les om erfaringane til noverande og tidlegare studentar her.

Høsten 2022 startar det fjerde masterkullet på filmskulen. Neste opptak blir i 2024 (for studieperioden 2024-2026).

  • Neste opptak Våren 2024
  • Studiestart August 2022
  • Studiestad Oslo
  • Studielengde 2 år heiltid
  • Hovudspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 120

Besøkadresse og varelevering

Myrens verksted
Sandakerveien 24 C
(besøksinngang C7 - varelevering C2)
0473 Oslo

Skuespillerworkshop Foto Kjell Vassdal