Visuell design Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

Den visuelle designaren skal utforska nye plattformer og format og nå ein visuell kompetanse på høgt internasjonalt nivå.

Studiet i visuell design gjev fotografar og produksjonsdesignarar sjansen til å utforska ulike plattformar og format for å skapa nye og eksperimentelle visuelle uttrykk og forteljarmåtar. Spenningsfeltet mellom klassiske filmdisiplinar og nye medier som omfattar både lineære og interaktive forteljarformar er et fokusområde innanfor visuell design. 

Studentane skal formulera sitt personlege biletspråk, vidareutvikle dei visuelle evnene sine og skaffa seg fagspesifikk kompetanse innanfor eit breitt register av visuelle fag. Studiet fokuserar på konseptutvikling, testar og pilotar i tverrfagleg samarbeid med masterstudenter frå andre fagområder ved skulen, gjennom eigne prosjekt og i samarbeidsprosjekt med eksterne filmmiljø. 

Fargeworkshop1 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir
Fargeworkshop2 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir