Visuell design Master of Fine Arts in Film

Som visuell designer er du sentral i hele den kreative prosessen fra planlegging og preproduksjon til opptak og visuelt etterarbeid. Ønsker du å videreutvikle ditt talent som produksjonsdesigner eller vfx-artist bør du søke Visuell design. Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået og den dramatiske fortellerevnen, i tillegg til at du må ha en åpenbar motivasjon for studiet.

Ønsker du å videreutvikle ditt talent som produksjonsdesigner eller vfx-artist bør du søke Visuell design. Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået og den dramatiske fortellerevnen, i tillegg til at du må ha en åpenbar motivasjon for studiet.

Fargeworkshop1 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir
Fargeworkshop2 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir