Visuell design Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Den visuelle designeren skal utforske ulike plattformer og formater og oppnå en visuell kompetanse på høyt internasjonalt nivå.

Studiet i visuell design gir fotografer og produksjonsdesignere mulighet for å utforske forskjellige plattformer og formater for å skape nye og eksperimentelle visuelle uttrykk og fortellermåter. Spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier som omfatter både lineære og interaktive fortellerformer er et fokusområde innenfor visuell design. 

Studentene skal formulere sitt personlige billedspråk, videreutvikle sine visuelle ferdigheter og tilegne seg fagspesifikk kompetanse innenfor et bredt register av visuelle fag. Studiet fokuserer på konseptutvikling, tester og piloter i tverrfaglig samarbeid med masterstudenter innenfor andre fagområder ved skolen, gjennom egne prosjekter og i samarbeidsprosjekter med eksterne filmmiljøer. 

Fargeworkshop1 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir
Fargeworkshop2 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir