Fiksjonsregi Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

I masterprogrammet ved Den norske filmskulen fokuserer regissøren på å utforske sin personlege forteljarstemme gjennom preproduksjon og testing av idéane sine, samt å utvikle døme på sine kunstnarlege mål med omsyn til struktur, uttrykk og kommunikasjon med publikum.

Studiane på Den norske filmskulen byggjer på prosjektbasert, kunstnarleg utviklingsarbeid, med ein kritisk refleksjon rundt intensjonar, prosess og resultat. Regissøren vil ha særleg fokus på å undersøkja den personlege forteljarstemma si gjennom preproduksjon og testing av ideane sine, samt å utvikla døme på dei kunstnarlege måla sine med omsyn til struktur, utrykk og kommunikasjon med publikum.

Regissøren skal kunna reflektere over eige uttrykk og metodar, samt vidareutvikla erfaringa si i personinstruksjon og mise-en-scene.

Som kreativ leiar treng regissøren god innsikt i og kommunikasjon med andre fagområde. Difor legg skulen til rette for workshops og samarbeid med studentar frå andre fordjupningar, med fokus på både utvikling og produksjon.

Skuespillerworkshop Liv Mari gruppe Foto Kjell Vassdal sm
Skuespillerworkshop Liv Mari Arild Foto Kjell Vassdal sm