Opptak MFA 2024 Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

Velkommen som søkjar til masterprogrammet i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer ved Den norske filmskulen. Masterprogrammet har opptak annankvart år. Neste opptak har søknadsfrist 1. mars 2024 og søknadsportalen opnar 1. desember.

Opptaket til masterprogrammet 2024-26 opnar 1. desember 2023 og søknadsfristen er 1. mars 2024.

Her finn du informasjon om opptaket: generelle opptakskrav, søknadsprosessen og fristar og om opptakskrava for dei ulike spesialiseringane manus, fiksjonsregi, konseptuell dokumentarregi, produsent og visuell design.

Du kan lese meir om korleis studiet er bygd opp her.

Les om erfaringane til noverande og tidlegare studentar her.

  • Søknadsfrist 1. mars 2024
  • Studiestart August 2024
  • Studiested Oslo
  • Studielengde 2 år heltid
  • Hovedspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 120

Er du interessert og har spørsmål du ikke får svar på via nettsidene, ta gjerne kontakt med oss: