Opptakskrav Regi dokumentar Opptak MFA 2024

Regissøren utdannes til å skape konseptuelle dokumentarer med utgangspunkt i sitt personlige formspråk og sin motivkrets. Gjennom praktiske øvelser og filmatiske skisser, utvikler regissøren sitt visuelle uttrykk og evne til at arbeide konseptuelt i en dokumentarisk sammenheng.

Regissøren undersøker karakterer og fortellerstrukturer, samt de scenografiske, auditive og visuelle rammene for et konsept. Utdanningen avsluttes med produksjon av en dokumentarisk produksjon – enkeltstående eller seriell - med tilhørende pitch-materiale og pilot.

Studiet forutsetter at du har erfaring med å filme selv og er opptatt av å utforske dit kunstneriske ståsted.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået og din fortellerevne.

Les mer om studiet her.

Studiet forutsetter at du har erfaring med å filme selv og er opptatt av å utforske dit kunstneriske ståsted.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået og din fortellerevne.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

  • Oppgave I - Arbeidsprøve
  1. To filmer som søkeren har regissert selv. Verkene lastes opp i sin fulle lengde, med angivelse av hvilke 10 minutter søkeren mener utvalget skal se spesielt på. Det skal angis tydelig hvilke(n) fagfunksjon(er) søkeren har hatt i verket.
  2. Sammen med verkene skal det leveres en kort refleksjon over de innsendte verk. Gjelder alt arbeid og erfaring med verket.
  • Oppgave II
    Et idéopplegg på maks 2 A4 sider til en seriell dokumentar.Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.