Opptakskrav Konseptuell dokumentarregi Opptak MFA 2024

Regissøren utdannes til å skape konseptuelle dokumentarer med utgangspunkt i sitt personlige formspråk og sin motivkrets. Gjennom filmiske undersøkelser og skisser, utvikler regissøren sitt visuelle uttrykk og evne til at arbeide konseptuelt i en dokumentarisk sammenheng.

Regissøren undersøker karakterer og fortellerstrukturer, samt de scenografiske, musikalske og visuelle rammene for et konsept. Utdanningen avsluttes med en dokumentarisk produksjon med tilhørende pitch-materiale og pilot.

Les mer om studiet her.

Studiet forutsetter at du har erfaring med å filme selv og er opptatt av å utforske dit kunstneriske ståsted.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået og din fortellerevne.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

3. Innleveringsoppgave

Følgende oppgaver må leveres:

  1. To filmer som søkeren har regissert selv. Verkene lastes opp i sin fulle lengde, med angivelse av hvilke 10 minutter søkeren mener utvalget skal se spesielt på. Det skal angis hvis regissøren har hatt andre fagfunksjoner i verket
  2. Sammen med verkene skal det leveres en maks én A4-siders refleksjon over de innsendte verk.
  3. Det skal leveres 3 stillbilder fotografert av søkeren.
  4. Et idéopplegg på maks 2 A4 sider til en dokumentar.

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.