Generelle opptakskrav Opptak MFA 2024

Mastergradsstudiet er en kunstfaglig master. Opptakskrav er bachelorgrad fra film/TV eller tilsvarende kunstfaglig utdanning.

Generelle opptakskrav

Bachelorgrad fra film/TV eller tilsvarende kunstfaglig utdanning, med minimum 60 studiepoeng fordypning relevant for fagretningen du søker.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra bachelor-kravet for søkere med en dokumentert kunstfaglig praksis og erfaring som vurderes som tilsvarende bachelorgrad (realkompetansevurdering).

Opptak skjer annet hvert år og søknadsfristen for masterprogrammet 2024-26 er 1. mars 2024.

Søkere leverer skriftlig søknad tilpasset den spesialiseringen de søker på. Endelig opptak skjer på grunnlag av intervjuer og opptaksprøver.

Ved opptaksprøven forventes det at søkerne dokumenterer et høyt kunstnerisk nivå innen egen fagretning.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået, den dramatiske fortellerevnen, eller det nyskapende språket eller innovative potensialet. I tillegg forventer vi å finne sterk motivasjon for studiet og at søker har et klart utviklingsmål for studieperioden.

Språkkrav

Søkere må beherske norsk, dansk eller svensk (skriftlig og muntlig) og kunne følge undervisningen på disse språkene samt på engelsk. For søkere som ikke har gjennomført videregående skole i et skandinavisk land må norskprøven nivå B2 være bestått før semesterstart (Det finnes to anledninger til å ta prøven innen semesterstart, norskprøven på våren har påmeldingsfrist 2. februar og norskprøven for sommeren har påmeldingsfrist 19. april 2024. Se https://www.kompetansenorge.no...).