Opptakskrav Produsent Opptak MFA 2024

I løpet av studiet styrker produsenten sine evner til å sette rammer for utviklingsprosessen, fra idé til publikumsopplevelse og inntekt. En viktig del av den utviklingen er utforsking og testing av metoder som fremmer både kunstneriske og strategiske resultater, samarbeid og eget entreprenørskap. Dette gjøres gjennom undervisning, workshops, samt praktisk utprøving av konsepter.

Testing kan skje i samarbeid med andre studenter og/eller eksterne aktører. Resultater av utforsking og tester støtter opp under produsentens læringsprosess og kunnskapsproduksjon, men kan også bidra til masterprosjektet, som er sluttresultatet av studiet.

Vår vurdering for opptak er basert på tidligere arbeider i tillegg til klart formulerte utviklingsmål for studieperioden.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

  • Oppgave I - Arbeidsprøve
  1. To eksempler på ferdige filmer/TV-drama/fortellende interaktive verk hvor søker har hatt hovedansvar som produsent eller tilsvarende kreativ lederrolle. Interaktive verk må presenteres som video. Verkene lastes opp i full lengde med angivelse av inntil 10 minutter per verk som er særlig relevante for søknaden.
  2. Sammen med verkene skal det leveres en kort refleksjon over de innsendte verk. Gjelder eget arbeid med verket.
  • Oppgave II
    En idé til en film, en tv-serie, et interaktivt eller et tverrmedialt format (Maks 2 A4 sider).

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.