Opptakskrav Visuell design Opptak MFA 2024

Studiet i visuell design gir fotografer og produksjonsdesignere mulighet for å utforske forskjellige plattformer og formater for å skape nye og eksperimentelle visuelle uttrykk og fortellermåter. Spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier som omfatter både lineære og interaktive fortellerformer er et fokusområde innenfor visuell design.

Studentene skal formulere sitt personlige billedspråk, videreutvikle sine visuelle ferdigheter og tilegne seg fagspesifikk kompetanse innenfor et bredt register av visuelle fag. Studiet fokuserer på konseptutvikling, tester og piloter i tverrfaglig samarbeid med masterstudenter innenfor andre fagområder ved skolen, gjennom egne prosjekter og i samarbeidsprosjekter med eksterne filmmiljøer. Undervisningen foregår i form av veiledning, forelesninger, masterclasses med anerkjente filmkunstnere, workshops og studio-produksjoner. Studieopplegget omfatter hele den kreative prosessen fra preproduksjon, opptak og visuelt etterarbeid.

Vår vurdering for opptak baseres på tidligere arbeid, kunstnerisk nivå og fortellerevne. Søkere forventes å ha en sterk motivasjon for studiet og et klart utviklingsmål for studieperioden.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

  • Oppgave I - Arbeidsprøver
    To filmer/audiovisuelle verk hvor søkeren har hatt en visuell fagfunksjon. Verkene lastes opp i sin fulle lengde. Søkeren skal reflektere over det visuelle uttrykket i de innsendte verkene (maks to A4 sider pr. film/verk).
  • Oppgave II
    En idé-skisse til en masteroppgave som søkeren ønsker å arbeide med i løpet av studietiden.

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.