Viktige datoer

Alle søkere får melding på e-post, men her finner du oversikt over de neste stegene i opptaksprosessen etter at søknadsfristen gikk ut 1. mars.

Fysiske intervjuer blir holdt i filmskolens lokaler i Oslo, Myrens verksted 6F (inngang ved Akerselva).

Konseptuell dokumentarregi

 • Uke 13: Søkere får beskjed på e-post om de kommer videre til intervju.
 • Uke 15: 9-10 april: Fysiske intervjuer på Myrens i Oslo. 12. april: Søkere får e-post om hvorvidt de går videre til neste runde.
 • Uke 17: 22.-24. april: Gjennomføring av 2 eller 3-dagers opptaksprøver. Mer informasjon kommer.
 • Uke 20: Søkerne som blir tilbudt plass får beskjed på e-post.
 • Søkerne har en uke på å takke ja til plassen.

Visuell design

 • Uke 12: Søkere får beskjed på e-post om de kommer videre til intervju.
 • Uke 14: 4. og 5. april: Zoom-intervjuer
 • Uke 15: 8. april: Opptaksprøve (hjemmeoppgave) sendes ut til aktuelle søkere med innlevering 15. april.
 • Uke 16: Innleveringsfrist hjemmeoppgave: mandag 15. april.
 • Uke 16: 17. og 18. april: Fysiske opptaksprøver/ intervju på Myrens av aktuelle søkere som går videre etter innlevert opptaksprøve.
 • Uke 18: Søkerne som blir tilbudt plass får beskjed på e-post.
 • Søkerne har en uke på å takke ja til plassen.

Produsent

 • Uke 11: Søkere får beskjed på e-post om de kommer videre til intervju.
 • Uke 12: Intervjuer på Myrens (22. mars) og på zoom (21. mars - for søkere som ikke kan reise til Oslo)
 • Uke 15: Mandag 8. april: Skriftlig opptaksprøve sendes ut til aktuelle søkere med innleveringsfrist 22. april (innlevering på e-post).
 • Uke 18: Søkerne som blir tilbudt plass får beskjed på e-post.
 • Søkerne har en uke på å takke ja til plassen.

Fiksjonsregi

(pga stort antall søkere kan det bli mindre endringer i tidsplanen)

 • Uke 13: Søkere får beskjed på e-post om de kommer videre til intervju 22. mars.
 • Uke 14: 3.-5. april: Intervjuer på Myrens (for søkere som har mulighet til å komme til Oslo) eller på zoom.
 • Uke 16: Hjemmeoppgave for søkere som går videre etter førstegangsintervju. .
 • Uke 17: 22, 23 og 24. april: Siste intervjurunde med presentasjon av hjemmeoppgave.
 • Uke 18: Søkerne som blir tilbudt plass får beskjed på e-post.
 • Søkerne har en uke på å takke ja til plassen.

Manus

 • Uke 12: Hjemmeoppgave sendes ut på e-post til de som går videre til neste runde, med innleveringsfrist 19. april.
 • Uke 16: Innleveringsfrist hjemmeoppgave: fredag 19. april.
 • Uke 17: Intervjuer på Myrens 25. og 26. april.
 • Uke 18: Søkerne som blir tilbudt plass får beskjed på e-post.
 • Søkerne har en uke på å takke ja til plassen.