Søknadsprosessen Opptak MFA 2024

Du kan søkje på følgjande spesialiseringar: Manus, Fiksjonsregi, Konseptuell dokumentarregi, Produsent og Visuell design. Søknadsfrist for masterprogrammet med studiestart i august er 1. mars 2024.

Viktige datoer

Alle søkere får melding på e-post, men her finner du oversikt over de neste stegene i opptaksprosessen etter at søknadsfristen gikk ut 1. mars.

Konseptuell dokumentarregi

Visuell design

  • Tirsdag 19.3: Søkere fpr beskjed på e-post om de går videre i opptaksprosessen.
  • Torsdag 4.4 og fredag 5.4: Zoom-intervjuer
  • Mandag 8.4: opptaksprøve skal sendes ut til aktuelle søkere med innlevering mandag 15.4
  • Uke 16 eller uke 17: fysiske opptaksprøver/intervju på Myrens av aktuelle søkere som går videre etter Zoom-intervjuene.
  • Uke 18: Søkerne som blir tilbudt plass får beskjed på epost.
  • Søkerne har en uke på å takke ja til plassen.